GILAN - naslovnica

PROFIL TVRTKE

Tvrtka Gilan d.o.o. osnovana je 1999. Godine u Splitu. Osniva? i direktor je gospodin Josip Giljanovi?, ovla?teni in?enjer elektrotehnike koji svoje dugogodi?nje stru?no iskustvo prenosi na mlade in?enjere struke zaposlene u tvrtki. Gilan d.o.o. ima ukupno 10 zaposlenika od ?ega 7 in?enjera projektanata. Tvrtka se bavi in?enjeringom u gra?evinarstvu, izradom idejnih, glavnih i izvedbenih projekata iz podru?ja elektrotehnike kao i tehni?kim nadzorom i savjetovanjem u gradnji.

Najnovije usluge u na?oj ponudi su energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i slo?enim sustavima te koordinator I i II za za?titu na radu. Prate?i trendove u gra?evinarstvu polako se okre?emo izradi projekata ?pametnih ku?a“ i obnovljivim izvorima energije gdje smo imali priliku raditi na nekoliko ve?ih projekata. Osim projekata solarnih elektrana u mogu?nosti smo ponuditi i rje?enja za male objekte.

Otvorenost prema novim idejama, permanentno obrazovanje i usavr?avanje, upravljanje kvalitetom i suradnja s poslovnim partnerima u cilju ponude najkvalitetnijih cjelovitih rje?enja u izgradnji objekata, postulati su tvrtke Gilan d.o.o.

Uvo?enje sustava kvalitete ISO 9001:2000 svjedo?i kako su kvaliteta i usmjerenost prema klijentu put kojim tvrtka Gilan d.o.o. nastavlja graditi kvalitetan partnerski odnos s investitorima u podru?ju gra?evinskog in?enjeringa. Na?e reference svjedoci su iskustva i uspje?nosti.

Tvrtka Gilan korisnik je potpore malom gospodarstvu grada Splita u 2015. godini - www.split.hr

iso standard
English version
Copyright 2008 - 2012 Gilan d.o.o. | design & production: unilink
在网上搜寻了很多丰胸产品,比较结果发现胸下垂怎么办,粉嫩公主酒酿蛋更有名,有很多电视节目推荐,所以我优先考虑粉嫩公主酒酿蛋丰胸效果,先尝试效果。据丰胸成功的网民推荐,我找到了“丰胸导师周媛”,周媛是一位胸大脸美的美女平胸,并耐心地回答了我的问题,后给了我实用的建议。她给我科普了粉嫩公主这个牌子粉嫩公主